پروژه های انجام شده > اجرای ساختمان مسکونی برج‌های دوقلوی شقایق

اجرای ساختمان مسکونی برج‌های دوقلوی شقایق [ پروژه های انجام شده ]
توضیحات
نشانی پروژه: تهران - شهرک غرب
تعداد طبقات: 18 طبقه
نوع اسکلت:  فلزی


 
سایر تصاویر