پروژه های در دست اقدام > اجرای فونداسیون و اسکلت پروژه ساختمان شقایق

اجرای فونداسیون و اسکلت پروژه ساختمان شقایق [ پروژه های در دست اقدام ]
توضیحات
نشانی پروژه: تهران - شهرک غرب
تعداد طبقات: 17 طبقه
نوع اسکلت:  فلزی
زمان اجرا:  جاری

 
سایر تصاویر