پروژه های انجام شده > پروژه گودبرداری و پایدارسازی تختی

پروژه گودبرداری و پایدارسازی تختی [ پروژه های انجام شده ]
توضیحات
نشانی پروژه: تهران - خیابان ولیعصر
سطح پایدارسازی: 500 مترمربع
حجم خاکبرداری: 3000 مترمکعب
طول حفاری: 426 متر
عمق گود: 13 متر

 
سایر تصاویر