پروژه های انجام شده > پروژه گودبرداری و پایدارسازی مجتمع مسکونی بوستان

پروژه گودبرداری و پایدارسازی مجتمع مسکونی بوستان [ پروژه های انجام شده ]
توضیحات
نشانی پروژه: تهران -پاسداران
سطح پایدارسازی: 856 مترمربع
حجم خاکبرداری: 4750 مترمکعب
طول حفاری: 1255 متر
عمق گود: 16 متر


زمین­ شناسی و شرایط ژئوتکنیکی: خاک این پروژه پس از یک متر خاک نباتی رویه­ی زمین، شن رس­دار با تراکم زیاد می­باشد و تا کف تمام شده پروژه سطح آب زیرزمینی مشاهده نگردید.

شرح کار: بیشترین عمق پایدارسازی 16 متر در ضلع شمال پروژه می باشد که با استفاده از دو دستگاه بیل مکانیکی، یک دستگاه دریل واگن 5 رولیک و یک دستگاه کمپرسور 900 به اتمام رسید. در این پروژه به دلیل واقع شدن تاسیسات شهری تا عمق 3.5 متر امکان حفاری وجود نداشت لذا پیشنهاد طرح انکر به همراه soldier beam از طرف پیمانکار ارائه گردید و مورد توافق کارفرما قرار گرفت. این پروژه در نهایت 20 روز زودتر از موعد مقرر به پایان رسید.

چالش­ها و راه­کارهای اجرایی: وجود خاک دستی در ضلع جنوب که با استفاده از تزریق تحکیمی و افزایش تراکم نیلها این موضوع مرتفع گردید.