مقاوم سازی به روش شمع درجا

 شمع ها (Piles)

در روش شمع درجا ابتدا در حاشیه زمینی که قرار است گودبرداری در آن صورت گیرد در فواصل معین و محاسبه شده چاه­‌هایی حفر می­‌شود. این حفاری­ها با استفاده از دستگاه های حفاری و یا با استفاده از روش دستی صورت می‌گیرد. در شکل زیر دستگاه حفاری و مته حفاری جهت حفر چاه نشان داده شده است.

مقاوم سازی به روش شمع درجا 
مته حفاری
                                                                                     مته و دستگاه حفاری
عمــق این چـاه­ها حداقـل 1/3 برابر عمق گودبرداری می­باشد. جهت محـاسبه دقیق عمق چـاه­ها، باید از نرم ­افزارهای ویژه مکانیک خاک استفاده شود، پلکسیس و آل پایل پس از حفر این چاه­ها، داخل چاه­ها به طور کامل آرماتورگذاری صورت گرفته و سپس عملیات بتن­ ریزی انجام می­گردد.
دستگاه حفاری شمع
قفسه آرماتور شمع درجا


شمع بتنی درجا
در روش اجرای شمع باید به این نکته توجه داشت که انتقال نیروی جانبی خاک به شمع­ های اجرا شده به صورت صحیح انجام پذیرد. برای این منظور در طراحی شمع­ ها بایستی فاصله شمع­ ها به نحو قابل قبولی کم باشد و بر این اساس مناسب­تر است که شمع­ ها چسبیده به هم اجرا شوند و یا بین شمع­ ها جهت انتقال نیروی خاک، سازه ­های مناسب اجرا گردد. درحالت فاصله ­دار جهت انتقال نیروی جانبی خاک به شمع­ ها از شمع­ های غیرمسلح، استفاده شده است. در صورت عدم توجه به این موضوع امکان ریزش دیواره وجود دارد. علت تاکید در این خصوص به این خاطر است که در تعداد زیادی از پروژهای سطح شهر به این موضوع توجه نمی‌شود. در این گودبرداری که با استفاده از روش شمع اجرا شده است، مهاربندی سیستم به نحو مناسبی اجرا گردیده است. جهت جلوگیری از ریزش خاک بین شمع­‌ها از الوارهای چوبی و سیستم مهاربندی برای انتقال نیروی خاک به سیستم شمع استفاده شده است.