پروژه های در دست اقدام > پروژه پایدارسازی گود برج مسکونی وردآورد

پروژه پایدارسازی گود برج مسکونی وردآورد [ پروژه های در دست اقدام ]
توضیحات
نشانی پروژه: تهران - شهرک غرب
سطح پایدارسازی: 24000 مترمربع
حجم خاکبرداری: 29000 مترمکعب
طول حفاری: 3100 متر
عمق گود: 13 متر
سایر تصاویر