پروژه های انجام شده > پروژه گودبرداری و پایدارسازی شقایق مستوفی

پروژه گودبرداری و پایدارسازی شقایق مستوفی [ پروژه های انجام شده ]
توضیحات
نشانی پروژه: تهران - یوسف آباد
سطح پایدارسازی: 2070 مترمربع
حجم خاکبرداری: 20000 مترمکعب
طول حفاری: 4046 متر
عمق گود: 27 متر
سایر تصاویر