پروژه های انجام شده > مجتمع تجاری شقایق مستوفی

مجتمع تجاری شقایق مستوفی [ پروژه های انجام شده ]
توضیحات
نشانی پروژه: تهران - یوسف آباد
سطح پایدارسازی: 2070 مترمربع
حجم خاکبرداری: 20000 مترمکعب
طول حفاری: 4046 متر
عمق گود: 27 متر
سایر تصاویر