سخنرانی مهندس شاه جهان پور در نشست تخصصی مهندسان محاسب ساختمان ایران

تاریخ : شنبه , ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ ۱۴:۳۶
سخنرانی مهندس شاه جهان پور در نشست تخصصی مهندسان محاسب ساختمان ایران

تصاویر مربوط به نشست:
   


جدول نشست تخصصی
سی وهفتمین نشست تخصصی و گفتگوی فنی:

کمیته علمی فنی انجمن ایرانی مهندسان محاسب ساختمان برگزار می نماید .
"سی وهفتمین نشست تخصصی و گفتگوی فنی"
سه شنبه 6 / 5/94  ساعت  45 : 15 الی  30 : 20   
ردیف موضوع ساعت ارائه دهنده
1 بحث آزادوگفتگوی فنی  ، نمایش فیلم  و عکس     16:15- 15:45   (30 دقیقه) -----
2 خطاهای آرماتوربندی وانتخاب انکربلت   17:15- 16:15   (60  دقیقه) جناب آقای مهندس آقاگل
3 استراحت وپذیرائی 17:30- 17:15  ( 15 دقیقه) -----
4  الف) بارگذاري فشارخاك روي ديوارهاي حائل ساختمان هنگام زلزله
ب) نحوه اعمال ٢٥درصدزلزله درقابهاي ٢گانه
پ ) نحوه اعمال بارزلزله قائم
00: 19- 17:30
( 90 دقیقه)
جناب آقای مهندس آقازاده
5

   تقویت دیواره خاکی گود بامیخکوبی

Nailing

19:45- 19:00  (45  دقیقه) آقای مهندس
شاه جهانپور
6 بحث آزادوگفتگوی فنی، یک تجربه،  نمایش فیلم  و عکس    20:30- 19:45  (45  دقیقه)
 
-----    
  لطفا قبل از شرکت درجلسه  درزمینه موضوعات بحث  مطالعه فرمائید    
 
محل برگزاری : دفتر انجمن مهندسان محاسب ساختمان .تهران، خيابان سئول، خيابان دوازده متري اول، بن بست شبنم، شمار ه 8     

 

تعداد بازدید : ۴۴۹۱