بازدید جناب آقای دکتر فاخر به همراه جمعی از دانشجویان کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه تهران از گود بنیاد شهید

تاریخ : شنبه , ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ ۱۴:۴۰
بازدید جناب آقای دکتر فاخر به همراه  جمعی از  دانشجویان کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه تهران از گود بنیاد شهید 

بازدیدجناب آقای دکتر فاخر به همراه جمعی از دانشجویان کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه تهران از گود بنیاد شهید شرکت خدمات مهندسی ژئوتکنیک زیگورات
در روز پنجشنبه 1394/09/05 جناب آقای دکتر فاخر به همراه جمعی از دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی خاک و پی دانشگاه تهران از گود ساختمان ستاد مرکزی بنیاد شهید شرکت خدمات مهندسی ژئوتکنیک زیگورات بازدید به عمل آوردند. 
بازدید در ساعت 12 ظهر شروع شد و دانشجویان پس از بازدید از گود و عملیات پایدارسازی به سالن کنفرانس هدایت شدند. در سالن کنفرانس آقای مهندس احمدیان مدیریت فنی شرکت در مورد پایدارسازی گود و چالش های این پروژه برای دانشجویان سخنرانی کردند. 

(جهت دریافت پاورپوینت سمینار به بخش دانلود مقالات مراجعه فرمایید)

 
                                    
                                 

تعداد بازدید : ۴۰۷۸