بازدید جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران از پروژه مجتمع تجاری آرن 2 شرکت زیگورات

تاریخ : سه شنبه , ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ ۱۱:۲۱
بازدید جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران از پروژه مجتمع تجاری آرن 2 شرکت زیگورات

 
در تاریخ  11 شهریورماه به درخواست انجمن علمی دانشکده عمران دانشگاه تهران جمعی از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از پروژه گودبرداری و پایدارسازی مجتمع تجاری آرن 2 بازدید به عمل آوردند. بازدید با سخنرانی جناب آقای مهندس شاه جهان پور پیرامون نکات طراحی و پایدارسازی پروژه بر اساس شرایط آئین نامه و ملزومات سازمان نظام مهندسی ساختمان شروع شد. بعد از پذیرایی مختصر دانشجویان به محل سایت پروژه هدایت شدند و در آنجا از نزدیک با چالش های اجرایی پروژه و راهکارهای ارائه شده توسط شرکت پایدارپی کاران زیگورات آشنا شدند. همچنین بازدید کنندگان در محل پروژه با توضیحات سرپرست کارگاه آقای مهندس سالار با مراحل مختلف آشنا شدند.
بازدید با انجام کشش استرند 5 رشته که با توضیحات آقای مهندس فردوسی توأم بود به پایان رسید.

تعداد بازدید : ۳۶۴۲