پروژه ها

مجتمع تجاری شقایق مستوفی
مجتمع تجاری شقایق مستوفی
مجتمع مسکونی بهار
مجتمع مسکونی بهار
مجتمع تجاری-اداری خیابان مبشر
مجتمع تجاری-اداری خیابان مبشر
مجتمع تجاری خیابان برزیل
مجتمع تجاری خیابان برزیل
مجتمع تجاری-مسکونی شقایق مستوفی
مجتمع تجاری-مسکونی شقایق مستوفی
مجتمع مسکونی امیرآباد
مجتمع مسکونی امیرآباد
ساختمان تجاری-مسکونی تختی
ساختمان تجاری-مسکونی تختی
ساختمان تجاری ابن سینا
 ساختمان تجاری ابن سینا
طرح توسعه ساختمان بیمارستان دی
طرح توسعه ساختمان بیمارستان دی
مجتمع مسکونی آسمان
مجتمع  مسکونی آسمان
ساختمان مرکزی بنیاد شهید و امور ایثارگران
 ساختمان مرکزی بنیاد شهید و امور ایثارگران
پروژه سیستم زه­کشی طرح توسعه بیمارستان دی
پروژه سیستم زه­کشی طرح توسعه بیمارستان دی
ساختمان تجاری- مسکونی دادمان 2
ساختمان تجاری- مسکونی دادمان 2
مجتمع تجاری- مسکونی دردشت
مجتمع تجاری- مسکونی دردشت
مجتمع تجاری آرن 2
مجتمع تجاری آرن 2
ساختمان خیابان مریم غربی
ساختمان خیابان مریم غربی
مجتمع اداری والفجر
مجتمع اداری والفجر
پروژه گودبرداری و پایدارسازی ساختمان مسکونی رسالت
پروژه گودبرداری و پایدارسازی ساختمان مسکونی رسالت
پایدارسازی گود طرح توسعه غربی ایران مال
 پایدارسازی گود طرح توسعه غربی ایران مال
پایدارسازی گود مجتمع مسکونی شقایق
پایدارسازی گود مجتمع مسکونی شقایق
پروژه گودبرداری و پایدارسازی گود ساختمان مسکونی گلشهر
پروژه گودبرداری و پایدارسازی گود ساختمان مسکونی گلشهر
پروژه پایدارسازی گود برج مسکونی وردآورد
پروژه پایدارسازی گود برج مسکونی وردآورد
پروژه پایدارسازی گود ساختمان مسکونی رویال کلاسیک
پروژه پایدارسازی گود ساختمان مسکونی رویال کلاسیک
مجتمع تجاری-اداری دادمان 1
مجتمع تجاری-اداری  دادمان 1
مجتمع مسکونی بوستان
مجتمع مسکونی بوستان