پروژه ها

پروژه گودبرداری و پایدارسازی شاهین
پروژه گودبرداری و پایدارسازی شاهین
پروژه گودبرداری و پایدارسازی رویال کلاسیک2
پروژه گودبرداری و پایدارسازی رویال کلاسیک2
پروژه گودبرداری و پایدارسازی مجتمع تجاری آرن 2
پروژه  گودبرداری و پایدارسازی مجتمع تجاری آرن 2
اجرای فونداسیون، دیوار حائل و سقف‌های ساختمان جدید بیمارستان دی تهران
اجرای فونداسیون، دیوار حائل و سقف‌های ساختمان جدید بیمارستان دی تهران
پایدارسازی گود مجتمع مسکونی شقایق
پایدارسازی گود مجتمع مسکونی شقایق
پروژه گودبرداری و پایدارسازی ساختمان مسکونی گلشهر
پروژه گودبرداری و پایدارسازی ساختمان مسکونی گلشهر
پروژه گودبرداری و پایدارسازی ساختمان سازمان بازرسی
پروژه گودبرداری و پایدارسازی ساختمان سازمان بازرسی
پروژه گودبرداری و پایدارسازی ساختمان جدید بیمارستان دی تهران
پروژه گودبرداری و پایدارسازی ساختمان جدید بیمارستان دی تهران
پروژه گودبرداری و پایدارسازی ساختمان دادمان 2
پروژه گودبرداری و پایدارسازی ساختمان دادمان 2
پایدارسازی گود طرح توسعه غربی ایران مال
 پایدارسازی گود طرح توسعه غربی ایران مال
پروژه گودبرداری و پایدارسازی مجتمع اداری والفجر
پروژه گودبرداری و پایدارسازی مجتمع اداری والفجر
پروژه پایدارسازی گود برج مسکونی پارسیان
پروژه پایدارسازی گود برج مسکونی پارسیان
پروژه گودبرداری و پایدارسازی مجتمع مسکونی بوستان
پروژه گودبرداری و پایدارسازی مجتمع مسکونی بوستان
پروژه گودبرداری و پایدارسازی مجتمع تجاری خیابان برزیل
پروژه گودبرداری و پایدارسازی مجتمع تجاری خیابان برزیل
پروژه گودبرداری و پایدارسازی ساختمان مسکونی رسالت
پروژه گودبرداری و پایدارسازی ساختمان مسکونی رسالت
ساختمان مرکزی بنیاد شهید و امور ایثارگران
 ساختمان مرکزی بنیاد شهید و امور ایثارگران
پروژه گودبرداری و پایدارسازی لکسون
پروژه گودبرداری و پایدارسازی لکسون
پروژه گودبرداری و پایدارسازی بیمارستان محب
پروژه گودبرداری و پایدارسازی بیمارستان محب
طراحی و اجرای سیستم زه­کشی و آب­ بندی پروژه طرح توسعه بیمارستان دی تهران
طراحی و اجرای سیستم زه­کشی و آب­ بندی پروژه طرح توسعه بیمارستان دی تهران
پروژه گودبرداری و پایدارسازی شقایق مستوفی
پروژه گودبرداری و پایدارسازی شقایق مستوفی
اجرای ساختمان مسکونی برج‌های دوقلوی شقایق
اجرای ساختمان مسکونی برج‌های دوقلوی شقایق
پروژه گودبرداری و پایدارسازی خیابان مبشر
پروژه گودبرداری و پایدارسازی خیابان مبشر
پروژه گودبرداری و پایدارسازی ساختمان دادمان 3
پروژه گودبرداری و پایدارسازی ساختمان دادمان 3
پروژه گودبرداری و پایدارسازی مجتمع مسکونی بهار
پروژه گودبرداری و پایدارسازی مجتمع مسکونی بهار
پروژه گودبرداری و پایدارسازی ساختمان خیابان مریم غربی
پروژه  گودبرداری و پایدارسازی ساختمان خیابان مریم غربی
پروژه گودبرداری و پایدارسازی درکه
پروژه گودبرداری و پایدارسازی درکه
پروژه گودبرداری و پایدارسازی ساختمان رویال کلاسیک 1
پروژه گودبرداری و پایدارسازی ساختمان رویال کلاسیک 1