پروژه های انجام شده > پروژه گودبرداری و پایدارسازی ساختمان دادمان 2

پروژه گودبرداری و پایدارسازی ساختمان دادمان 2 [ پروژه های انجام شده ]
کد محصول : پروژه دادمان 1
توضیحات
نشانی پروژه: تهران -شهرک غرب
سطح پایدارسازی: 1550 مترمربع
حجم خاکبرداری: 8120 مترمکعب
طول حفاری: 3250 متر
عمق گود: 21 متر


زمین­ شناسی و شرایط ژئوتکنیکی: غالب خاک این پروژه پس از دو متر خاک نباتی رویه­ی زمین، شن رس­دار با تراکم زیاد می­باشد که در عمق 8 متر آب­های نفوذی تا کف اتمام شده پروژه با میزان دبی 35 لیتر در دقیقه مشاهده گردید.

شرح کار: بیشترین و کمترین عمق پایدارسازی به ترتیب 21 متر در ضلع شمال و 18 متر در ضلع جنوب بوده که عملیات پایدارسازی با استفاده از دو دستگاه بیل مکانیکی، یک دستگاه دریل واگن 5 رولیک و یک دستگاه کمپرسور 1600 صورت پذیرفت. با توجه به عمق بیش از 4 متر خاک دستی در ضلع شمال که در زمان تخریب ساختمان منجر به ریزش گود در بخشی از این دیواره شده بود و نیز وجود تاسیسات حساس شهری در ضلع شرق و جنوب طرح پایدارسازی تسلیمی به پیمانکار مورد مناقشه پیمانکار قرار گرفت. در نهایت طرح پیشنهادی پیمانکار مبنی بر اجرای soldier beam در ضلع شمال جهت مهار خاک دستی و نیز حذف بخشی از سولجر پایلهای ضلع غرب جهت کاهش هزینه ها و اجرای سریعتر پروژه مورد توافق کارفرما قرار گرفت. همچنین آرایش نیلها و نیز طول و فواصل آنها در محل خاک دستی و ردیفهای اول به جهت پایداری بیشتر و نیز سهولت اجرا تغییر داده شد. در نهایت طرح ترکیبی نیل و استرند به عنوان بهینه ترین روش برای این پروژه مورد موافقت کارفرما قرار گرفت و این پروژه 12 روز زودتر از زمان قرارداد به پایان رسید.

چالش­ها و راه­کارهای اجرایی: وجود خاک دستی با عمق زیاد پایدارسازی در این محدوده را با چالش های زیادی روبرو ساخت و نیز وجود آب در دیوار ها باعث به هم زدن طرح اختلاط دوغاب و در نتیجه کاهش مقاومت باند گردید. در نهایت با استفاده از مواد ترکیبی زودگیر کننده و منبسط کننده با طرح اختلاط به دست آمده در کارگاه این مشکل رفع گردید. همچنین وجود انباره های فاضلاب در ضلع غرب امکان حفاری و جایگذاری استرندها را با مشکل روبرو نمود که این مشکل با یک طرح هوشمندانه کاملا مرتفع گردید
.