پروژه های انجام شده > پروژه گودبرداری و پایدارسازی ساختمان مسکونی دردشت

پروژه گودبرداری و پایدارسازی ساختمان مسکونی دردشت [ پروژه های انجام شده ]
توضیحات
نشانی پروژه: تهران - نارمک
سطح پایدارسازی: 820 مترمربع
طول حفاری: 1212 مترمربع
حجم خاکبرداری: 3200 مترمکعب
عمق گود: 12 متر
سایر تصاویر