پروژه های انجام شده > پایدارسازی گود مجتمع مسکونی شقایق

پایدارسازی گود مجتمع مسکونی شقایق [ پروژه های انجام شده ]
کد محصول : 11
توضیحات
نشانی پروژه: تهران - شهرک غرب
سطح پایدارسازی: 2365 مترمربع
حجم خاکبرداری: 36200 مترمکعب
طول حفاری: 4410 متر
عمق گود: 18 متر
سایر تصاویر