نوآوری ها

نرم افزار  Soil Nailing Monitor 

نگرش گروه زیـگورات بر مبنای توسعه و ارتقائ دانـش فنی و انتقال تجربیات به جامعه مهندسان ژئـوتکنیـک کشور می باشد. در این راستا متخصصان زیگورات دائماً درحال خلق نگرشهای نوآورانه و معرفی نرم افزارهای جدید به صنعت ژئوتکنیک می باشند. برخی از این دستاوردهای قابل توجه به صورت زیر می باشند.


نرم افزار Soil Nailing Monitor یا SNR
SNR  یک نرم افزار جامع سیستم مدیریت دانش نیلینگ می باشد که کارکردهای زیر را به مخاطبان خود ارایه می دهد:
- پایش فرایند پروژه های نیلینگ
- امکان کنترل مراحل پایدارسازی به صورت کاملاً تصویری
- گزارش گیری دقیق به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه و امکان مقایسه آنها
- چک کردن بالانس متریال و گزارش مصالح ورودی و خروجی و باقیمانده به صورت دقیق
- کنترل پروژه و امکان گزارش گیری فرآیندهای مختلف دخیل در نیلینگ
- ایجاد و چاپ شناسنامه نیلینگ

 

 

 

محیط نرم افزار
نرم افزار سیستم مدیریت پروژه نیلینگ بر اساس نیاز مهندسین این عرصه ساخته شده است. در این نرم افزارمی توان نقشه نیلینگ را وارد نموده و همزمان با پیشرفت پروژه به طور روزانه مشخصات مراحل اجرایی را به صورت ساده وارد این نرم افزار نموده. مزیت عمده این نرم افزار، سهولت در وارد کردن مراحل اجرایی کار و نیز مشاهده پیشرفت کار به صورت تصویری است. از مزایای دیگر آن گزارش گیری کامل در جهت کنترل پروژه و امکان مقایسه سود و زیان در پروژه های مختلف می باشد. از آنجا که این نرم افزار کل داده های یک پروژه را در خود ذخیره می کند می توان از این بانک اطلاعاتی جهت گزارش های فنی و اقتصادی استفاده های زیادی کرد.