پروژه های انجام شده > پروژه گودبرداری و پایدارسازی ساختمان مریم غربی

پروژه گودبرداری و پایدارسازی ساختمان مریم غربی [ پروژه های انجام شده ]
توضیحات
نشانی پروژه: تهران - الهیه
سطح پایدارسازی: 1300 مترمربع
روش پایدارسازی: مولتی استرند
حجم خاکبرداری:  7500 مترمکعب

طول حفاری: 1880 متر
عمق گود: 13 متر
کارفرما: شرکت عمران گستر بصیر