اولین همايش ملی توسعه پايدار در راهسازي با رويکرد حفظ محيط زيست

تاریخ : شنبه , ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ ۱۴:۵۳
اولین همايش ملی توسعه پايدار در راهسازي با رويکرد حفظ محيط زيست

 
محورهای همایش:

حفظ محیط زیست در راهسازی
 1. راهسازی و زیست مهندسی خاک
 2. مدیریت بهره برداری از منابع طبیعی در راهسازی
 3. راهسازی با رویکرد حفظ گونه های گیاهی و جانوری
 4. راهسازی و کاهش ریزگردها
 5. راهسازی و جلوگیری از آلایندگی زیست محیطی (آب، خاک، گیاهان، هوا، ...)
 6. استفاده از مصالح بازیافتی در راهسازی
 • راهسازی و ابنیه
 1. پل سازی 
 2. روش های مرمت و بهسازی راه
 3. راهسازی و ساخت فضاهای زیر زمینی
 4. بهینه سازی خط پروژه با هدف حفظ محیط زیست
 5. مقاوم سازی پلها و سایر ابنیه فنی
 • راهسازی و ایمنی
 1. مدیریت علائم راه در افزایش ایمنی جاده ها
 2. بررسی نقاط حادثه خیز جاده ها
 3. تامین ایمنی در طرح هندسی راه
 4. انفجار و مسائل ایمنی
 5. مدیریت ایمنی و سلامت HSE 
 • راهسازی و ژئوتکنیک
 1. بهسازی، تثبیت و تسلیح خاک
 2. مکانیک سنگ در راهسازی
 3. پایدارسازی ترانشه ها و خاکریزی ها با روش های سازگار با محیط زیست
 4. راهسازی در خاک های مسئله دار با رویکرد حفاظت از محیط زیست
 5. تحلیل خطرپذیری در راهسازی
 • راهسازی و آبخیزداری
 1. حفاظت خاک در پروژه های راهسازی
 2. آبشستگی پلها در راهسازی
 3. مدیریت پوشش گیاهی در راهسازی
 4. راهسازی و مهندسی رودخانه
 5. هیدرولوژی و هیدروژئولوژی در راهسازی
 • راهسازی و کاهش هزینه ها و فناوری های نوین
 1. طراحی روسازی راه بر اساس روش مبتنی بر عملکرد
 2. مهندسی ارزش در راهسازی

تعداد بازدید : ۲۱۲۴