پروژه ها

پروژه گودبرداری و پایدارسازی ساختمان شرکت ایران خودرو
پروژه گودبرداری و پایدارسازی ساختمان شرکت ایران خودرو
پروژه گودبرداری و پایدارسازی ساختمان چهاردانگه
پروژه گودبرداری و پایدارسازی ساختمان چهاردانگه
پروژه گودبرداری و پایدارسازی ساختمان سازمان بازرسی
پروژه گودبرداری و پایدارسازی ساختمان سازمان بازرسی
پروژه گودبرداری و پایدارسازی ساختمان جدید بیمارستان دی تهران
پروژه گودبرداری و پایدارسازی ساختمان جدید بیمارستان دی تهران
پروژه گودبرداری و پایدارسازی لکسون
پروژه گودبرداری و پایدارسازی لکسون
پروژه گودبرداری و پایدارسازی درکه
پروژه گودبرداری و پایدارسازی درکه
پروژه گودبرداری و پایدارسازی شاهین
پروژه گودبرداری و پایدارسازی شاهین
پروژه گودبرداری و پایدارسازی بیمارستان محب
پروژه گودبرداری و پایدارسازی بیمارستان محب
پروژه گودبرداری و پایدارسازی رویال کلاسیک2
پروژه گودبرداری و پایدارسازی رویال کلاسیک2
پروژه گودبرداری و پایدارسازی ساختمان رسالت
پروژه گودبرداری و پایدارسازی ساختمان رسالت
پروژه گودبرداری و پایدارسازی ساختمان مسکونی گلشهر
پروژه گودبرداری و پایدارسازی ساختمان مسکونی گلشهر
پروژه گودبرداری و پایدارسازی ساختمان رویال کلاسیک 1
پروژه گودبرداری و پایدارسازی ساختمان رویال کلاسیک 1
پروژه پایدارسازی گود برج مسکونی پارسیان
پروژه پایدارسازی گود برج مسکونی پارسیان
پروژه گودبرداری و پایدارسازی برج های دوقلوی شقایق
پروژه گودبرداری و پایدارسازی برج های دوقلوی شقایق
اجرای ساختمان مسکونی برج‌های دوقلوی شقایق
اجرای ساختمان مسکونی برج‌های دوقلوی شقایق
پایدارسازی گود طرح توسعه غربی ایران مال
 پایدارسازی گود طرح توسعه غربی ایران مال
پروژه گودبرداری و پایدارسازی مجتمع اداری والفجر
پروژه گودبرداری و پایدارسازی مجتمع اداری والفجر
پروژه گودبرداری و پایدارسازی ساختمان مریم غربی
پروژه  گودبرداری و پایدارسازی ساختمان مریم غربی
پروژه گودبرداری و پایدارسازی مجتمع تجاری آرن 2
پروژه  گودبرداری و پایدارسازی مجتمع تجاری آرن 2
ساختمان مرکزی بنیاد شهید و امور ایثارگران
 ساختمان مرکزی بنیاد شهید و امور ایثارگران
زه­کشی و آب­ بندی پروژه طرح توسعه بیمارستان دی تهران
زه­کشی و آب­ بندی پروژه طرح توسعه بیمارستان دی تهران
پروژه گودبرداری و پایدارسازی ساختمان دادمان 3
پروژه گودبرداری و پایدارسازی ساختمان دادمان 3
اجرای فونداسیون، دیوار حائل و سقف‌های ساختمان جدید بیمارستان دی تهران
اجرای فونداسیون، دیوار حائل و سقف‌های ساختمان جدید بیمارستان دی تهران
پروژه گودبرداری و پایدارسازی ساختمان دادمان 2
پروژه گودبرداری و پایدارسازی ساختمان دادمان 2
پروژه گودبرداری و پایدارسازی شقایق مستوفی
پروژه گودبرداری و پایدارسازی شقایق مستوفی
پروژه گودبرداری و پایدارسازی مجتمع تجاری برزیل
پروژه گودبرداری و پایدارسازی مجتمع تجاری برزیل
پروژه گودبرداری و پایدارسازی خیابان مبشر
پروژه گودبرداری و پایدارسازی خیابان مبشر
پروژه گودبرداری و پایدارسازی مجتمع مسکونی بهار
پروژه گودبرداری و پایدارسازی مجتمع مسکونی بهار