پروژه های انجام شده > پروژه گودبرداری و پایدارسازی مجتمع اداری والفجر

پروژه گودبرداری و پایدارسازی مجتمع اداری والفجر [ پروژه های انجام شده ]
توضیحات
نشانی پروژه: تهران - شهرک والفجر
سطح پایدارسازی: 2500 مترمربع
حجم خاکبرداری: 23000 مترمکعب
طول حفاری: 6000 متر
عمق گود: 24 متر
کارفرما: شرکت پترو پارس ایرانیان
سایر تصاویر