پروژه های انجام شده > پروژه گودبرداری و پایدارسازی مجتمع تجاری آرن 2

پروژه گودبرداری و پایدارسازی مجتمع تجاری آرن 2 [ پروژه های انجام شده ]
توضیحات
نشانی پروژه:  تهران، سعادت آباد
روش پایدارسازی:  نیلینگ، مولتی استرند و سولجر
عمق گود:  31 متر
سطح پایدارسازی: 5200  مترمربع
طول حفاری: 14100 متر
حجم عملیات خاکی: 87000  مترمکعب
مدت زمان اجرا: 6 ماه

 
سایر تصاویر