پروژه های انجام شده > پروژه گودبرداری و پایدارسازی خیابان مبشر

پروژه گودبرداری و پایدارسازی خیابان مبشر [ پروژه های انجام شده ]
توضیحات
نشانی پروژه: تهران -الهیه
سطح پایدارسازی: 2381 مترمربع
حجم خاکبرداری: 15450 مترمکعب
طول حفاری: 6330 متر
عمق گود: 27 متر


 
زمین شناسی و شرایط ژئوتکنیکی: غالب خاک این پروژه از یک متر خاک نباتی رویهی زمین، شن رسدار با تراکم بسیار زیاد میباشد که تا عمق کنونی پروژه آبنهای تحت الارضی مشاهده نگردیده است.

شرح کار: بیشترین و کمترین عمق پایدارسازی به ترتیب 26 متر در ضلع شمال و 17 متر در ضلع جنوب بوده که با استفاده از سه دستگاه بیل مکانیکی، یک دستگاه دریل واگن 7 رولیک و یک دستگاه کمپرسور 1600 عملیات پایدارسازی صورت گرفت. با توجه به این که دیوار در سمت سفارت ترکیه قرار داشت و اضلاع مجاور آن ساختمان های 3 طبقه قدیمی ساز قرار داشتند این پروژه از حساسیت بالایی برخوردار بود، لذا جهت کنترل تغییر شکل ها از سیستم ترکیبی نیل و استرند به همراه Soldier beam استفاده شد و گزینه سولجر پایل به دلیل هزینه زیاد و زمان بر بودن آن از سمت پیمانکار حذف شد.

چالش­ها و راه­کارهای اجرایی: تراکم بسیار بالای خاک که منجر به استفاده از چکش پیکور تا پایان عملیات پایدار سازی گردید. همچنین وجود قنات با آب جاری در تراز 10- با فاصله کمتر از سه متر از لبه دیوار از مشکلات اصلی این گود بود که در نهایت با اجرای یک طرح زهکش مناسب آب به بیرون از گود هدایت شد.