پروژه های انجام شده > ساختمان تجاری- مسکونی دادمان 2

ساختمان تجاری- مسکونی دادمان 2 [ پروژه های انجام شده ]
توضیحات
نشانی پروژه: تهران - شهرک غرب
سطح پایدارسازی: 1670 مترمربع
حجم خاکبرداری: 11500مترمکعب
طول حفاری: 3412 متر
عمق گود: 19 متر
سایر تصاویر