پایدارسازی

ما به کارفرمایان در زمینه برنامه ریزی، طراحی و اجرا
در تمامی فعالیت های مربوط به پایدارسازی گود، تحکیم بستر و .... یاری میرسانیم.

 

انجام گودبرداری‌های عمیق
تامین ماشین آلات راهسازی

 

طراحی و اجرای انواع سیستم های پایدارسازی گود
طراحی و اجرای انواع روش های تحکیم بستر
طراحی و اجرای سیستم زه کشی و آب بندی

مطالعات مکانیک خاک
کنترل کیفی و ابزار دقیق

مدلسازی اطلاعات ساختمان
مدیریت اطلاعات پروژه


 

جدیدترین پروژه ها

                                      برخی از کارفرمایان ما