پروژه های انجام شده > اجرای ساختمان مسکونی برج‌های دوقلوی شقایق

اجرای ساختمان مسکونی برج‌های دوقلوی شقایق [ پروژه های انجام شده ]
توضیحات
نشانی پروژه:  تهران، شهرک غرب
تعداد طبقات:  18
نوع اسکلت: فلزی

 
سایر تصاویر