مطالعات و کنترل کیفی

مطالعات و کنترل کیفی


این شرکت آماده ارائه خدمات در زمینه‌های زیر می‌باشد :
- مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک 
- مطالعات ژئوفیزیک و تعیین مقاومت الکتریکی خاک 
- مطالعات زمین شناسی و زلزله خیزی 
- طراحی و نظارت پروژه های خاکی 
- خدمات کنترل کیفی بتن
- خدمات کنترل کیفی جوش