پروژه های انجام شده > پروژه پایدارسازی گود برج مسکونی پارسیان

پروژه پایدارسازی گود برج مسکونی پارسیان [ پروژه های انجام شده ]
توضیحات
نشانی پروژه: تهران - شهرک غرب
سطح پایدارسازی: 24000 مترمربع
حجم خاکبرداری: 29000 مترمکعب
طول حفاری: 3100 متر
عمق گود: 13 متر
کارفرما: بانک پارسیان

 
سایر تصاویر