پروژه های انجام شده > پروژه گودبرداری و پایدارسازی رویال کلاسیک2

پروژه گودبرداری و پایدارسازی رویال کلاسیک2 [ پروژه های انجام شده ]
توضیحات
نشانی پروژه:  تهران، سعادت آباد
روش پایدارسازی:  ترکیبی خرپا و استرند
سطح پایدارسازی:  1.680 مترمربع
حجم خاکبرداری:  10.000 مترمکعب
عمق گود:  17 متر